Thiên Quân CLOUD HOSTING

Sinh Viên

Dung lượng: 300 MB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: 10

Email: 10

FTP: unlimited

Database: 1

Addon-domain: 0

Park-domain: 3

Giá chỉ từ

50.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Cá Nhân

Dung lượng: 1 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 1

Addon-domain: 0

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

60.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Cá Nhân ++

Dung lượng:  2 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 2

Addon-domain: 0

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

80.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Bán Chuyên Nghiệp

Dung lượng: 6 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 3

Addon-domain: 1

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

120.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Chuyên Nghiệp

Dung lượng: 8 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 5

Addon-domain: 2

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

160.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Doanh Nghiệp

Dung lượng: 20 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 10

Addon-domain: 3

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

300.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng:  30 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 15

Addon-domain: 5

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

410.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng: 15 GB [SSD]

Băng thông: unlimited

Sub-domain: unlimited

Email: unlimited

FTP: unlimited

Database: 8

Addon-domain: 3

Park-domain: unlimited

Giá chỉ từ

210.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

    Đặt hàng ngay