THIÊN QUÂN CLOUD VPS

  • Sao lưu hàng tuần, an toàn dữ liệu
  • Hỗ trợ cài đặt quản trị
  • Toàn quyền quản trị

Bắt đầu chỉ với

160.000đ

Tháng

THIÊN QUÂN CLOUD VPS

VPS#0

CPU : 1 core

HDD : 15GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 1024 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
90.000đ x 12 tháng

95.000đ x 6 tháng

100.000đ x 3 tháng

 

Đặt mua ngay

VPS#1

CPU : 1 core

HDD : 40GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 2048 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
160.000đ x 12 tháng

180.000đ x 6 tháng

200.000đ x 3 tháng

220.000đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

VPS#2

CPU : 2 core

HDD : 60GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 3072 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
250.000đ x 12 tháng

270.000đ x 6 tháng

290.000đ x 3 tháng

310.000đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

VPS#3

CPU : 3 core

HDD : 80GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 4096 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
360.000đ x 12 tháng

380.000đ x 6 tháng

400.000đ x 3 tháng

420.000đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

VPS#4

CPU : 4 core

HDD : 100GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 6G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
550.000đ x 12 tháng

570.000 đ x 6 tháng

590.000 đ x 3 tháng

610.000 đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

VPS#5

CPU : 5 core

HDD : 180GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 8G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
1.200.000đ x 12 tháng

1.220.000đ x 6 tháng

1.240.000đ x 3 tháng

1.260.000đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

VPS#6

CPU : 6 core

HDD : 280GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 16G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
2.000.000đ x 12 tháng

2.020.000đ x 6 tháng

2.040.000đ x 3 tháng

2.060.000đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

VPS#7

CPU : 8 core

HDD : 360GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 32G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

Giá chỉ từ
2.500.000đ x 12 tháng

2.520.000đ x 6 tháng

2.540.000đ x 3 tháng

2.560.000đ x 1 tháng

Đặt mua ngay

    Đặt hàng ngay