EMAIL DOANH NGHIỆP

Hãy cho khách hàng thấy công việc kinh doanh của bạn đáng tin cậy qua hệ thống email theo tên miền chuyên nghiệp

Bắt đầu chỉ với50.000đ/Tháng

Thiên quân Email Server

Email doanh nghiệp 1

Dung lượng : 20 GB

Địa chỉ Email : 5

Email Forwarder : 5

Mail list : 1

Parked Domains : 0

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

50.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 2

Dung lượng : 50 GB

Địa chỉ Email : 20

Email Forwarder : 20

Mail list : 2

Parked Domains : 0

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

100.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 3

Dung lượng : 100 GB

Địa chỉ Email : 50

Email Forwarder : 50

Mail list : 3

Parked Domains : 0

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

180.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 4

Dung lượng : 200 GB

Địa chỉ Email : 100

Email Forwarder : 100

Mail list : 10

Parked Domains : 2

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

300.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 5

Dung lượng : 400 GB

Địa chỉ Email : 200

Email Forwarder : 200

Mail list : 15

Parked Domains : 3

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

450.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 6

Dung lượng : 800 GB

Địa chỉ Email : 300

Email Forwarder : 300

Mail list : 20

Parked Domains : 5

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

600.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

Email doanh nghiệp 7

Dung lượng : 2T

Địa chỉ Email : 499

Email Forwarder : 499

Mail list : 40

Parked Domains : 7

Mã hóa SSL

SpamAssassin & Kaspersky

Catch all

SPF / DKIM / DomainKeys

Backup SMTP

Giá chỉ từ

750.000đ/ tháng

Đặt Mua Ngay

    Đặt hàng ngay